Specjalizacje

Specjalizuję się w tłumaczeniach specjalistycznych i wąskospecjalistycznych z zakresu motoryzacji, prawa, transportu, finansów i bankowości, marketingu, zarządzania, kultury i sztuki, sportu.

Specjalizacje

Tłumaczenia specjalistyczne wymagają od tłumacza branżowej wiedzy, znajomości branżowych terminów oraz fachowego słownictwa. Powierzając tłumaczenia specjaliście masz gwarancję, że Twoje teksty zostaną przetłumaczone poprawnie, z dbałością o najmniejsze językowe niuanse.

Specjalizacje

Zakres

Specyfikacje techniczne, normy techniczne, normy jakościowe, raporty z badań, studium wykonalności, FMEA, PFMEA, DFMEA, instrukcje technologiczne, rysunki złożeniowe, prezentacje design concepts, plany testów, scenariusze testów, dokumentacja procesu zatwierdzania części do produkcji (PPAP), WTO - Warunki Techniczne Dostaw, procedury jakości, szkolenia z zakresu VDA, QPN, Quality Performance zastrzeżenia patentowe i wiele innych.

Doświadczenie / wybrane realizacje

15 - letnie doświadczenie. Realizacja wysoce specjalistycznych tłumaczeń ustnych i pisemnych dla klientów firmy BURY Technologies, wiodącego producenta podzespołów elektronicznych dla branży motoryzacyjnej, dla takich firm jak: Audi, Bentley, BMW, Daedong, Deasy, General Motors, Mercedes, VenJakob, Vodafone, Volkswagen.

Zakres

Tłumaczenie umów cywilnoprawnych, umów handlowych, umów licencyjnych, umów gwarancyjnych, itp.

Doświadczenie / wybrane realizacje

15 - letnie doświadczenie.Tłumaczenie umów, m.in.

 • Apple (Development Licence, Development, Development Manufacturing Licence, MFI Licence Handbook), nota prawna - licencja na użytkowanie The Made For iPod Use License (“Licencja”)
 • BENTLEY - umowa ramowa, umowa o zachowaniu poufności, umowa jakościowa, umowa gwarancyjna
 • BMW - Umowa na realizację projektu ‘Wireless Charging Small’, Umowa o zachowaniu poufności (NDA)
 • TOYOTA - umowa gwarancyjna, umowa ramowa
 • Umowa handlowa zawarta między firmą Bury Sp. z o.o. a chińskim koncernem Desay Automotive
 • Umowy o zachowaniu poufności: SAS, Volkswagen, Freescale, Standard Microsystems, Desay Automotive

Zakres

Tłumaczenie specyfikacji technicznych, artykułów naukowych, tłumaczenie dokumentacji maszyn i urządzeń oraz wiele innych.

Doświadczenie / wybrane realizacje

 • PZL Mielec - tłumaczenie: ‘Wpływ parametrów procesu zgrzewania zakładkowego RFSSW blach ze stopu aluminium Al7075-T6 na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne złączy’
 • Aeroklub Mielec - tłumaczenie specyfikacji technicznej dotyczącej szybowca: MA-3A SZAMAN-2

Zakres

Tłumaczenie analiz finansowych, umów handlowych, bilansów finansowych, rachunków zysków i strat (profit and loss accounts), oświadczeń celnych, kosztorysów, sprawozdań finansowych,sprawozdań z przepływu środków pieniężnych, audytów, raportów, umów handlowych, formularzy roszczeniowych.

Doświadczenie / wybrane realizacje

10 letnie doświadczenie.

 • BURY Technologies - Profit and loss account, Balance sheet, project budgeting, customs clearance statements
 • PZU - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Straty Finansowej GAP
 • VOLKSWAGEN - Self-invoicing agreement

Zakres

Tłumaczenie broszur, ulotek informacyjnych (flyers), tłumaczenie tekstów na strony WWW,tłumaczenie materiałów reklamowo-marketingowych na targi (np. targi motoryzacyjne Automechanika Frankfurt), tłumaczenie artykułów o tematyce marketingowej, tłumaczenie napisów w materiałach filmowych, tłumaczenie informacji prasowych, tłumaczenie haseł reklamowych, newsletterów, tłumaczenie prezentacji multimedialnych.

Doświadczenie

 • Tłumaczenie strony internetowej znanej youtuberki ZOPHIA Osobista stylistka (www.zophia.pl)
 • Tłumaczenie materiałów reklamowych oraz strony internetowej dla firmy Bury Technologies
 • Tłumaczenie oferty współpracy dla Catch The Flava skierowanej do Sakura Dance & Beauty
 • Notatka prasowa promująca wydarzenie Style Season vol. 1 w Krakowie-dla Catch the Flava
 • Tłumaczenie akcji charytatywnej na rzecz bboya Cetowego oraz bgirl Venki
 • Tłumaczenie scenariusza do filmu promującego firmę MASPEX
 • Targi motoryzacyjne Automechanika Frankfurt

Zakres

Tłumaczenie ustne i pisemne wywiadów z artystami, przeprowadzanie wywiadów, paneli dyskusyjnych w języku angielskim, tłumaczenie materiałów promujących wydarzenia artystyczne, materiałów prasowych i wiele innych.

Doświadczenie / wybrane realizacje

 • Tłumaczenie i korekta oferty największego na świecie obozu tanecznego organizowanego przez Catch The Flava.
 • Tłumaczenie materiałów promujących wydarzenie o nazwie ‘Run the Globe’ organizowane przez polską markę odzieżową Elade Street Wear.
 • Tłumaczenie panelu dyskusyjnego z udziałem tancerza break dance Ata z Finlandii
 • Tłumaczenie audiowizualne dla legendarnego bboya Alien Nessa z Nowego Jorku
 • Tłumaczenie filmu / wywiadu promocyjnego przeprowadzonego z koszykarzem Twardych Pierników Toruń LaMarshallem Corbettem “The Leader - LaMarshall Corbett”
 • Tłumaczenie wywiadu przeprowadzonego z bboyem Yarko (“Flava connects your character”)
 • Tłumaczenie “Dziennika architekta wnętrz’ dla profesora zwyczajnego ASP w Krakowie Rafała Ziembińskiego.

Dołącz do grona zadowolonych Klientów. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach.